O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że na stronie stronie internetowej  grodzisk.sbit.net.pl  dostępna  jest usługa przeglądania kartoteki opat za użytkowanie lokalu.