O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE

Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Maz. ulica Sienkiewicza 45 ogłasza, że dnia 20 czerwca 2016r. o godzinie 1300 odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania przy ul. Sienkiewicza 49B m.104 w Grodzisku Maz. o powierzchni użytkowej 27,40 m2 .

Cena wywoławcza 85 000,00 złotych.

Wadium w wysokości 8 500,00 zł. należy wpłacić na konto

Spółdzielni do dnia 17.06.2016r. do godziny 1200 .

Wadium należy wpłacać na konto

PKO BP SA nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 2793

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

telefon ( 22) 755-54-08.

Lokal można oglądać za pośrednictwem Administracji Centrum

ul. Cicha 11 telefon (22) 755 65 40.