Ogłoszenie o przetargu

Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.

Oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Sp-ni przy ul. Sienkiewicza 45 w Grodzisku Mazowieckim do dnia 11.10.2019 roku.

Zarząd GSM