OGŁOSZENIE

Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 125,70 m2 przy ul.  11 Listopada 48 w Grodzisku Mazowieckim

Lokal znajduje się naprzeciwko dworca PKP i PKS, położony na parterze z podjazdem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanych najmem prosimy o złożenie pisemnych ofert z podaniem rodzaju działalności i propozycją czynszu najmu w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 45 – I p. w terminie do 31 października 2019 r.

Informacji o lokalu udziela Administracja Osiedla „Centrum” przy ul. Cichej 11 w Grodzisku Maz. tel. 22 755 65 40.

 

Ogłoszenie o przetargu

Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.

Oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Sp-ni przy ul. Sienkiewicza 45 w Grodzisku Mazowieckim do dnia 11.10.2019 roku.

Zarząd GSM

I N F O R M A C J A

Z powodu zmian parametrów nadawania programów grupy TVN (TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN BiŚ, HGTV), obecnie są nadawane w wersji HD, trzeba również zmienić parametry nadawania programów cyfrowych TVKab GSM.
Może być problem, w niektórych odbiornikach telewizyjnych, z odbiorem programów – TVP ABC, BBC Cbeebies, Ale Kino i TTV. W takim przypadku proszę o powtórne wyszukanie programów.