SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016

Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla „Centrum” za rok 2016 – Sprawozdanie  za 2016 rok