SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017

Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla „Centrum” za rok 2016 – Sprawozdanie za 2017 rok