ADMINISTRACJA CENTRUM

ADMINISTRACJA OSIEDLA „CENTRUM”:

Grodzisk Mazowiecki, ul. Cicha 11
tel. 22 755 65 40
email: adm-centrum@gsm-grodzisk.pl

godziny pracy:
poniedziałek – 7.00 – 18.00
wtorek – piątek – 7.00 – 15.00

Kontakt z Zarządem GSM
email: info@gsm-grodzisk.pl

Kierownik Osiedla „Centrum” I piętro pok.nr 3
Administratorzy parter pok.nr 2
St. Inspektor ds. Gospodarki Remontowej i Eksploatacji parter pok.nr 2
St. Inspektor ds. Energetycznych parter pok.nr 1
Mistrz Grupy Konserwacyjno – Remontowej parter pok.nr 1
Specjalista ds. Gospodarki Zasobami I piętro pok.nr 4
Inspektorzy ds. Roziliczeń Mediów I piętro pok.nr 5
Inspektor ds. Konserwacji Zieleni I piętro pok.nr 5