INFORMACJE O WPŁATACH

KASA SPÓŁDZIELNI JEST NIECZYNNA

Opłat gotówkowych za użytkowanie lokalu, bez prowizji można dokonywać w bankach:

BANK SPÓŁDZIELCZY w Wyszkowie
Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 25
Nr konta: 08 8931 0003 0732 1072 2000 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY Biała Rawska,
Oddział w Milanówku, ul. T. Kościuszki 28
Nr konta: 97 9291 000 10086 4699 2000 0010

BANK SPÓŁDZIELCZY w Skierniewicach,
Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul. Obrońców Getta 22
Nr konta: 97 9297 0005 0011 8587 2000 0001

lub przelewem internetowym na w/w konta oraz na konto:
06 1020 1055 0000 9102 0022 4170 PKO BP SA
*inne banki lub poczta pobierają opłaty od dokonywanych wpłat za czynsz

Prosimy o prawidłowe wpisywanie na blankiecie numeru identyfikatora lokalu.
Nieprawidłowe wypełnienie powoduje wpływ opłaty na konto innego użytkownika.

Z tego tytułu Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.

Wzory: