RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRODZISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OD 03.06.2024 roku

Waldemar Kostrzewa Przewodniczący
Ewa Wojtczak-Sroczyńska Zastępca Przewodniczącego
Ewa Batkowska Sekretarz
Włodzimierz Gołębiowski
Stanisław Górecki
Ewa Koluch
Zdzisława Krajewska
Kazimiera Liszewska
Agnieszka Łąka-Sobusiak
Marzena Piechocińska
Henryka Salamucha
Małgorzata Sędzińska 
Grażyna Walczyk
Zbigniew Wlazło
Teresa Zielińska