INWESTYCJE

01panorama

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI PANORAMICZNEJ OSIEDLA PRZY ULICY TELIGI

Dział Inwestycji

Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

05-825 Grodzisk Maz.

ul. Sienkiewicza 45

tel. (22) 724 – 36 – 96 ; e-mail: inwestycjegsm@wp.pl ,

II piętro – pok. 3, 4, 5

godziny pracy : poniedziałek – piątek 700 – 1500

Dział Inwestycji prowadzi realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego, infrastruktury technicznej oraz sprawy terenowo – prawne.

Inwestycja mieszkaniowa realizowana w 2021 roku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

na terenie działek nr ew. 21/197 i 21/198 o łącznej pow. 4.161 m2

przy ul. Forsycji 7 w Grodzisku Mazowieckim,

83 mieszkania , 3 778,05 m2 powierzchni użytkowej,

/M1 – 16 ; M2 – 54 ; M3 – 9 ; M4 – 4/

Technologia – tradycyjna

Kondygnacji – 5

w tym: – podziemne – 1

nadziemne – 4

Klatki schodowe z windami – 2

Komórki lokatorskie 62

w tym:

– w garażu podziemnym 53

– na klatkach schodowych 9

Kotłownia gazowa dwufunkcyjna c.o. i c.c.w. – (III piętro)

Miejsca postojowe na samochody osobowe – 83 + 5 stanowisk

dla osób niepełnosprawnych

w tym : – garaż podziemny – 49

parking naziemny – 34 + 5 NP

Patio nad garażem podziemnym

Termin realizacji : 22.01.2020r. – 31.12.2021r.