COROCZNE PRZEGLĄDY

Zgodnie z Prawem Budowlanym, członek Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zobowiązany do udostępniania lokalu podczas cyklicznych przeglądów kominiarskich, elektrycznych, gazowych.