ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU

Krzysztof Kozera          Prezes

Teresa Flegier              Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych

 

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i zażaleń:
w poniedziałki w godzinach 13.00 – 17.00