Zmiany meldunkowe

ZMIANA ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU

Administracja Osiedla „Centrum” przypomina o obowiązku zgłaszania w Administracji ul. Cicha 11 zmian ilości zamieszkujących osób w lokalach:

– Zgony (z aktem zgonu)
– Narodziny (akt urodzenia)
-Wymeldowania i zameldowania (stałe i czasowe)

W przypadku osób zamieszkujących w lokalu bez zameldowania – Główny lokator obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o ilości zamieszkujących osób.

Druk oświadczenia z Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania