WYPROWADZANIE PSÓW

UWAGA – PRZYPOMNIENIE

W oparciu o §19 pkt 1 i §27 pkt 2,3,4 „Regulaminu Praw i Obowiązków Mieszkańców Osiedli” Administracja Osiedla „Milanówek” przypomina, że „zabrania się wyprowadzania i wypuszczania psów na trawniki, zieleńce przydomowe i place zabaw a w szczególności do piaskownic. Wyprowadzanie zwierząt domowych może odbywać się na warunkach i zasadach określonych przez Radę Miasta lub Gminy.

22.03.2005

posprzataj