KONKURS

II edycja KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK OSIEDLOWY”

w zasobach Osiedla „Centrum”

Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

została rozstrzygnięta

W dniach od 4 do 5 września 2013 roku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek osiedlowy w zasobach Osiedla „Centrum”.

Przeglądu i oceny dokonała 6 osobowa komisja konkursowa.

Przy ocenie balkonów i ogródków brane były pod uwagę następujące kryteria: ogólne wrażenie estetyczne; pomysłowość i oryginalność rabat; różnorodność roślinna i trwałość nasadzeń; wykorzystanie elementów małej architektury i elementów zdobniczych; ład, porządek i kolorystyka. Brana była także pod uwagę ocena wcześniejszej dokumentacji zdjęciowej. Każde z wymienionych kryteriów podlegało ocenie w punktach od 1 do 5, w związku z powyższym każdy uczestnik konkursu mógł uzyskać maksymalnie 180 punktów.

Największą liczbę punktów w kategorii najładniejszy balkon zdobyli:

1. Irena Makowska ul. Montwiłła 71 176 punktów

2. Anna Poboży ul. Spółdzielcza 11A 137 punktów

Największą liczbę punktów w kategorii ogródków zdobyli:

1. Zofia Raczyńska ul. Kościuszki 4/6 176 punktów

2. Wacława Paluch ul. Sienkiewicza 49B 148 punktów

3. Jerzy Jałowiecki ul. Grunwaldzka 4 147 punktów

Ponadto komisja przyznała jedno wyróżnienie w kategorii ogródków, który uzyskał 139 punktów:

– Jadwiga Muracka ul. Skłodowskiej 10

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci ozdobnych roślin do nasadzeń, narzędzi i nawozów ogrodniczych oraz katalogów roślin i literatury fachowej ogrodniczej ufundowane przez sponsorów: Agencję Promocji Zieleni, Szkółkę Roślin Ozdobnych KORDUS i Przedsiębiorstwo „MIRMAR”, którzy po raz kolejny wsparli naszych konkursowiczów. Każdy z finalistów otrzymał także okolicznościowy dyplom.

Zamieszczamy zdjęcia balkonów i ogródków, które zwyciężyły w konkursie oraz zdjęcia z ceremonii rozdania nagród.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku do kolejnych zmagań konkursowych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Ewa Rytel

Galeria nagrodzonych balkonów, ogródków i Zwycięzców:

loga

KONKURS

Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs „NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK OSIEDLOWY” w zasobach Osiedla „Centrum” Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Administracji Osiedla „Centrum”
do dnia 31 maja 2013 r. KARTA ZGŁOSZENIA oraz „Regulamin konkursu …” do pobrania w Administracji ul. Cicha 11 lub na stronie internetowej
REGULAMIN KONKURSU – pobierz plik >>>

KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz plik >>>

 

Przegląd ogródków i balkonów Komisja konkursowa przeprowadzi w dniach 30 i 31 sierpnia 2013 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:

loga-GSM