ZGŁOSZENIA MELDUNKOWE

Administracja Osiedla „Milanówek” przypomina o obowiązku zgłaszania zmian ilości zamieszkujących osób w lokalu, a wynikających z faktu:

– zameldowania
– wymeldowania
– narodzin
– zgonów
– przebywania czasowego osób bez zameldowania

Wszelkie zmiany w opłatach czynszowych naliczanych od osoby (np. wywóz śmieci), a wynikające ze zmiany ilości zamieszkujących osób, dokonywane będą od 1-go następnego miesiąca ( po dacie zgłoszenia w Administracji).