APEL MIESZKAŃCÓW

Administracja Osiedla „ Milanówek” prosi o nie dokarmianie ptaków – zwłaszcza gołębi na trawnikach terenów osiedlowych. W okresie wiosna- lato- jesień zdobywają one pokarm w sposób naturalny.

Dokarmiane, koczujące w oczekiwaniu na pożywienie gołębie, a szczególnie na budynkach: Sportowa 4, P. Skargi 9, 11, 13 oraz Brzozowa 8 w Milanówku powodują znaczne zniszczenia pokryć dachowych odchodami, czego konsekwencją jest częsta ich konserwacja i wymiana. Pociąga to za sobą dodatkowe, w wielu wypadkach niepotrzebne koszty, które ponoszą Państwo w ramach funduszu remontowego.