ODCZYTY WODOMIERZY

Od 1 lipca 2014 r. uległy zmianie zasady odczytywania indywidualnych wodomierzy oraz rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków i podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonywane będą w okresach
6-cio miesięcznych na koniec każdego półrocza, tj. 30 czerwca i 31grudnia drogą radiową , bez konieczności udostępniania Państwa lokali do odczytu.

NALEŻNOŚCI
Opłaty za wodę zimną, wodę do podgrzania i podgrzanie wody oraz odprowadzanie ścieków Użytkownik obowiązany jest uiszczać wraz z opłatami czynszowymi w formie miesięcznych zaliczek podlegających rozliczeniom co 6 miesięcy, do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc na konto Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (numery kont w zakładce : informacje o wpłatach, na poczcie lub w kasie Spółdzielni, ul. Sienkiewicza 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Różnica powstała pomiędzy kosztami wynikającymi z odczytów wodomierzy indywidualnych przedstawionymi w rozliczeniu wody i odprowadzania ścieków, a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek, regulowana jest w następujący sposób:

1. Niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej
w miesiącu następnym po okresie rozliczeniowym na podstawie dokonanych odczytów i rozliczeń.

2. Nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymagalnych opłat miesięcznych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją „Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” zamieszczonej na naszej stronie internetowej REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków lub do wglądu w Administracji Osiedla „Kopernik”.