INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Wszelkie informacje dotyczące spraw administracyjnych oraz zgłoszenia o awariach należy kierować w godzinach pracy Administracji do Administracji Osiedla „Centrum” przy ul. Cichej 11, osobiście, telefonicznie  22 755 65 40 lub e-mailem: adm-centrum@gsm-grodzisk.pl

Zgłoszenia o awariach występujących na Osiedlu „Centrum” po godzinach pracy Administracji, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy należy zgłaszać telefonicznie:
– awarie elektryczne, wod.-kan., gazowe i c.o. – 695 353 163
– awarie TV kablowej – 601 080 100 lub 601 824 750
– awarie domofonowe – 698 944 731