Składniki czynszu

Składniki czynszu na podstawie uchwały RN GSM Nr 12/2008 z dn. 01.02.2008
Nr 113/2008 z dn. 17.12.2008., Nr 10/2010 z dn. 15.02.2010,Nr 98/2011 z dn. 19.12.2010,
Nr 22/2012 z dn. 19.03.2012,Nr 93/2012, Nr 94/2012 z dn. 17.12.2012, Nr 89/2013
Nr 90/2013 z dn.28.10.2013,
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie Uchwały Rady Miasta Grodzisk Maz. Nr 284/2013 z dnia 24.10.2013
Opłata za korzystanie z dodatkowego punktu świetlnego, pomieszczenia piwnicznego
na podstawie Uchwały Zarządu G.S.M. nr 284/2013 z dn. 24.10.2013

SKŁADNIKI OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH
od 01. 02. 2014r.

zrzut-ekranu-2016-10-27-o-13-06-47

SKŁADNIKI OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA UŻYTKOWANIE WŁASNOŚCIOWYCH LOKALI UŻYTKOWYCH od 01. 02. 2014r.

zrzut-ekranu-2016-10-27-o-13-10-38

Administracja Osiedla „Kopernik” – budynki przy ul. Teligi 12, 14,
Rusałki 1, 5, 14

SKŁADNIKI CZYNSZU
Składniki czynszu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2008 Nr 12/2008 z dn. 01.02.2008., Nr 114/2008 z dn. 17.12.2008, Nr 95/2011 z dn. 19.12.2011, Nr 14/2012 z dn. 20.02.2012, Nr 21/2012 z dn.19.03.2012, Nr 89/2013 z dn.28.10.2013
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie Uchwały Rady Miasta Grodzisk Maz. Nr 284/2013 z dnia 24.10.2013
Opłata za korzystanie z dodatkowego punktu świetlnego, pomieszczenia piwnicznego
na podstawie Uchwały Zarządu G.S.M. nr 284/2013 z dn. 24.10.2013

SKŁADNIKI OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH
od 01. 02. 2014 r.

zrzut-ekranu-2016-10-27-o-13-13-26