ZGŁOSZENIA

Wszelkie informacje dotyczące spraw administracyjnych oraz zgłoszenia prosimy kierować do Administracji Osiedla „Kopernik” ul. Orzeszkowej 8, telefonicznie: 0 22 755 72 78, 0 22 755 72 00
lub e-mailem: adm-kopernik@gsm-grodzisk.pl, rozliczenia-kopernik@gsm-grodzisk.pl

Dla budynków położonych przy ulicy Teligi 12,14, Rusałki 1, 5, 14 zgłoszenia można kierować pod Nr tel. 501 702 355.

Zgłoszenia o awariach występujących na Osiedlu „Kopernik” po godzinach pracy Administracji, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy można zgłaszać:

– awarie elektryczne: 602 530 168, 601 824 750
– awarie hydrauliczne: 609 529 171, 605 039 100
– awarie TV-kablowej: 606 629 871, 601 824 750
– awarie instalacji domofonowej: 698 944 731