WAŻNE TELEFONY

Powiatowa Komenda Policji, Grodzisk Maz., ul. Bartniaka 19
tel. 997, 112, 47 724 22 13, 47 724 29 01

Straż Miejska, Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 41
tel. 986, 22 755 54 31

Straż Pożarna, Grodzisk Maz., ul. Żydowska 7
tel. 998, 112, 22 755 52 37

Pogotowie Ratunkowe, Grodzisk Maz., ul. Chełmońskiego 20
tel. 999, 112, 22 734 02 02

Szpital Zachodni – SOR, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
tel. 22 755 90 75

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Szpital Zachodni (18:00 – 08:00)
sobota, niedziela i święta (24h), Grodzisk Maz.
tel. 22 755 90 06

Pogotowie gazowe (24h), Warszawa
tel. 992 , 22 628 45 87

Rozdzielnia gazu (07:00 – 15:00), Grodzisk Maz., ul. Miła 28
tel. 22 667 35 95

Pogotowie Energetyczne (24h), Pruszków
tel. 991, 22 738 23 20, 22 628 45 87

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (24h), Grodzisk Maz., ul. Cegielniana 4
tel. 994, 22 724 30 36

Zakład Gospodarki Komunalnej – oświetlenie ulic (07:00 – 15:00),
Grodzisk Maz. ul. Chrzanów Duży 15a
tel. 22 755 20 11

Urząd Miejski, Grodzisk Maz., ul. Kościuszki 12A
tel. 22 755 55 34, 22 755 20 16

Gminne Centrum Informacji, Grodzisk Maz., ul. Kościuszki 41
tel. 22 755 58 69, 22 755 61 69

Ośrodek Pomocy Społecznej (07:00 – 15:00), Grodzisk Maz., ul. 11-go Listopada 33
tel. 22 755 51 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
tel. 22 724 15 70

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina” (wt. i czw. 16:00 – 18:00), Grodzisku Maz., ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 22 724 17 56, 602 110 060

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Grodzisk Maz. ul. Pańska 17
tel. 22 560 16 00

Urząd Skarbowy, Grodzisk Maz., ul. Daleka 22
tel. 22 3566 75 90

Urząd Stanu Cywilnego, Grodzisk Maz.,ul. Kościuszki 12A
tel. 22 755 62 40

Centrum Kultury, Grodzisk Maz.,ul. Spółdzielcza 9
tel. 22 734 79 00

Radio „BOGORIA”, Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. 22 734 79 12