WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW TERMOSTATYCZNYCH ZAWODÓW GRZEJNIKOWYCH

WSKAZÓWKI
dla użytkowników termostatycznych zaworów grzejnikowych MERA-PNEFAL zainstalowanych w lokalach Osiedla „KOPERNIK”.

Termostatyczny zawór grzejnikowy jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje ilość przepływającej wody przez grzejnik.

Obracając pokrętło głowicy termostatycznej, nastawia się żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Temperaturę w pomieszczeniu zwiększa się przez obrót pokrętła głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Po uzyskaniu żądanej temperatury w pomieszczeniu zawór automatycznie wyłączy przepływ wody przez grzejnik.
Po obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu (poniżej zadanej) zawór samoczynnie wznowi przepływ wody przez grzejnik. Nie należy narażać głowicy zaworu na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła oraz zakrywać głowicy przez zasłony, meble, zabudowy, itp.

WSKAZÓWKI OSZCZĘDNOŚCIOWE:
Wybór optymalnej wartości temperatury utrzymywanej w pomieszczeniu oraz racjonalny sposób wietrzenia, tzn. krótki a intensywny wpłynie na znaczne obniżenie ponoszonych kosztów ogrzewania.