INFORMACJE O WPŁATACH

Opłat za użytkowanie lokalu ( czynsz, woda, gaz, centralne ogrzewanie) można dokonywać na blankiecie książeczki dostępnej w Dziale Czynszów i Administracji Osiedla w niżej wymienionych bankach:

PKO BP S.A. Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 45
Nr konta: 06 1020 1055 0000 9102 0022 4170
bank pobiera prowizję od wpłat wg taryfy banku.

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 25
Nr konta: 55 8931 0003 0531 0618 2000 0001
bank pobiera prowizji od wpłat wg taryfy banku

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Filia Grodzisk Mazowiecki,
ul. Orzeszkowej 5F
Nr konta: 08 8931 0003 0732 1072 2000 0001
bank nie pobiera prowizji od wpłat

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Filia w Grodzisku Mazowieckim , ul. 11-go Listopada 7
Nr konta: 97 9291 0001 0086 4699 2000 0010

Filia w Milanówku, u. Kościuszki 28
Nr konta
: 97 9291 0001 0086 4699 2000 0010
b
ank nie pobiera prowizji od wpłat.

PEKAO Bank Polski Pekao S.A.
Oddział w Grodzisku Maz., ul. Armii Krajowej 16
Nr konta: 06 1240 6348 1111 0000 5126 6369
bank pobiera prowizję od wpłat wg taryfy banku

Opłaty za użytkowanie lokalu można uiszczać również w kasie Biura Zarządu Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 45

Poniedziałek w godzinach: 1200 – 1730
Wtorek, środa, czwartek w godzinach: 1100 – 1430
Piątek w godzinach: 815 – 1130