INFORMACJE O WPŁATACH

Wpłat (czynsz, woda, gaz, remonty) można dokonywać na blankiecie książeczki opłat dostępnej w Dziale Czynszów i Administracji.

Opłata z tytułu użytkowania lokalu w kasie Biura Zarządu
Poniedziałek 12.00 – 17.30
Wtorek, środa, czwartek 12.00 – 15.30
Piątek 8.15 – 11.30

Wzór wypełniania KSIĄŻECZKI OPŁAT z tytułu użytkowania lokalu
PKO BP S.A. GRODZISK MAZOWIECKI, ul. Sienkiewicza 45
nr konta: 06102010550000910200224170
– WZÓR:PKO-BP

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODZISK MAZOWIECKI, ul. Kilińskiego 12
nr konta: 69967800020001061820220003
– WZÓRBS

*inne banki lub poczta pobierają opłaty od dokonywanych wpłat za czynsz

.