INTERNET – INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o pracach planowych, które będą prowadzone w sieci Netia w dniu 01.12.2020 w godzinach 00:00-06:00.

W związku z tymi pracami pojawi się około 20 minutowa przerwa w dostępie do internetu.

Za niedogodności przepraszamy
_____________________________________________________________

INTERNET w sieci TVKab. GSM
W naszej sieci kablowej od 01.11.2014 roku udostępniamy internet przewodowy /sztywne łącze – bez limitu pobierania danych/.  Od 1.10.2017 roku dostępne są następujące prędkości (down/up): 15/2; 25/3; 40/4; 100/7; 200/15 Mb/s w cenie: (30, 39, 43, 47, 53) zł + pod. VAT 23%. Warunkiem przyłączenia internetu jest zakup modemu w cenie (1,23, 100, 150) zł brutto w zależności od okresu na jaki zawierana jest umowa. Modem z chwilą zakupu staje się własnością abonenta i może być przedmiotem obrotu wewnątrz Spółdzielni /przekazanie, sprzedaż, darowanie, zmiana adresu itp./. Umowa zawierana jest na czas określony – 12-m-cy (100zł), – 24-m-cy (1,23zł) – po okresie obowiązywania umowa przechodzi /jeżeli Państwo jej nie zakończą/ w umowę na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania w każdym czasie za 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa z modemem za 150 zł jest od razu umową zawieraną na czas nieokreślony, z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Umowy sporządzane i podpisywane są w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 45 w Grodzisku Mazowieckim – /I piętro/ z właścicielem lokalu.
Dodatkowe infrmacje pod nr. telefonu 22/755 62 34,5.

Zarząd GSM