INWESTYCJE

01panorama

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI PANORAMICZNEJ OSIEDLA PRZY ULICY TELIGI

Dział Inwestycji
Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
05-825 Grodzisk Maz.
ul. Sienkiewicza 45
tel. (22) 724 – 36 – 96
; e-mail: inwestycjegsm@wp.pl ,
II piętro – pok. 3, 4, 5
godziny pracy : poniedziałek – piątek 7
00 – 1500

Dział Inwestycji prowadzi realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego, infrastruktury technicznej oraz sprawy terenowo – prawne.

Inwestycja mieszkaniowa realizowana w 2018 roku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym na terenie działki nr ew. 14 o pow. 1.555 m2 , obr. 40 przy ul. Wólczyńskiej 29 w Grodzisku Mazowieckim,

18 mieszkań , 832,44 m2 powierzchni użytkowej
Mieszkania o powierzchni: ok. 35,50 m
2 – 9 szt.
ok. 52 m
2 – 9 szt.

Technologia – tradycyjna
Kondygnacji – 4
w tym: – podziemne – 1
nadziemne – 3

Komórki lokatorskie 18
w tym:
– w kondygnacji podziemnej
6
– na kondygnacjach mieszkalnych
12

Klatka schodowa – 1
Kotłownia gazowa dwufunkcyjna c.o. i c.c.w.
Miejsca postojowe na samochody osobowe – 18
w tym : – garaż podziemny – 13
parking naziemny – 5 + 1 stanowisko dla osób
niepełnosprawnych

Termin realizacji : 14.02.2018r. – 31.03.2019r.

Informacji dotyczących sprzedaży mieszkań udziela
Dział Członkowski, tel. 22 755 54 08 , 22 755 62 34/35
e-mail: gsm-grodzisk@o2.pl

Inwestycja mieszkaniowa planowana do realizacji
w latach 2019 – 2020

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
na terenie działek nr ew. 21/197 i 21/198, obr. 14
o powierzchni 4.161 m
2 przy ul. Forsycji w Grodzisku
Mazowieckim.

Koncepcja :
Mieszkań – 70
Mieszkania o powierzchni od 40 m
2 do 78 m2
Powierzchni użytkowa mieszkań – ok. 3.591 m2
Technologia – tradycyjna
Kondygnacji – 5
w tym: – podziemne – 1
nadziemne – 4
Klatki schodowe – 2
Dźwigi – 2
Komórki lokatorskie 70
w tym:
– w kondygnacji podziemnej
50
– na kondygnacjach mieszkalnych
20
Kotłownia gazowa dwufunkcyjna c.o. i c.c.w.
Miejsca postojowe na samochody osobowe – 73
w tym : – garaż podziemny – 50
             – parking naziemny – 23
Platforma dla osób niepełnosprawnych
Patio.