RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRODZISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OD 5 października 2020 roku

Jolanta Warneńska
Przewodnicząca
Włodzimierz Michałowski
Zastępca Przewodniczącej
Irena Juszczak
Sekretarz
Włodzimierz Gołębiowski
Wojciech Jurecki
Ewa Koluch
Marian Korzeniewski
Waldemar Kostrzewa
Magdalena Okrasa
Andrzej Sypuła
Elżbieta Szymańska
Joanna Wierzbicka
Zbigniew Wlazło
Teresa Wójcik
Teresa Zielińska