RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRODZISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OD 19 lipca 2021 roku

Waldemar Kostrzewa Przewodniczący
Ewa Wojtczak-Sroczyńska Zastępca Przewodniczącego
Irena Juszczak Sekretarz
Ewa Batkowska
Celina Boczkiewicz
Włodzimierz Gołębiowski
Wojciech Jurecki
Ewa Koluch
Zdzisława Krajewska
Agnieszka Łąka
Elżbieta Szymańska
Joanna Wierzbicka
Zbigniew Wlazło
Teresa Zielińska