RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRODZISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OD 28 MAJA 2018 ROKU

Jolanta Warneńska
Przewodnicząca
Marzena Piechocińska
Zastępca Przewodniczącej
Kazimiera Liszewska
Sekretarz
Stanisław Górecki
Wojciech Jurecki
Irena Juszczak
Włodzimierz Michałowski
Magdalena Okrasa
Anna Parchan
Ewa Sadowska
Henryka Salamucha
Andrzej Sypuła
Elżbieta Szymańska
Joanna Wierzbicka
Teresa Wójcik