RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRODZISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OD 23 maja 2022 roku

Waldemar Kostrzewa Przewodniczący
Ewa Wojtczak-Sroczyńska Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Jurecki Sekretarz
Celina Boczkiewicz
Włodzimierz Gołębiowski
Irena Juszczak
Ewa Koluch
Zdzisława Krajewska
Agnieszka Łąka
Marzena Piechocińska
Elżbieta Szymańska
Joanna Wierzbicka
Zbigniew Wlazło
Teresa Zielińska
 

Sprawozdanie RN GSM za 2021-22