WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Policja Grodzisk Mazowiecki – 997, 112, 755 60 11 – 12, 13, 14

Straż Miejska Grodzisk Mazowiecki – 986, 755 54 31

Straż Miejska Milanówek – 986, 724 80 45

Straż Pożarna Grodzisk Mazowiecki – 998, 755 52 37

Pogotowie Ratunkowe Grodzisk Mazowiecki – 999, 755 30 30

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II Grodzisk Mazowiecki – Izba przyjęć – 755 90 75

Pogotowie Gazowe Warszawa (24h) – 992, 628 45 87

MOZG Rozdzielnia gazu Grodzisk Mazowiecki – (7.00 – 15.00) 755 26 32

Posterunek Energetyczny Grodzisk Mazowiecki – (7.00 – 15.00) 755 51 36

Pogotowie Energetyczne Pruszków (24h) – 738 23 20

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Pogotowie Techniczne
Grodzisk Mazowiecki (24h) – 724 30 36 w. 63

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Grodzisk Mazowiecki
– telefon dyżurny ZGKiM po 15.00 i w dni wolne od pracy – 755 20 11
– oczyszczanie miasta 755 27 94
– oświetlenie uliczne (7.00-15.00) 755 20 11

Ośrodek Pomocy Społecznej
755 51 11

Ośrodek Przeciw Przemocy w Rodzinie
(24h) 755 60 14

Telefon Zaufania
(wt., czw. 16.00-18.00) 724 21 21

Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto i Gmina
755 60 10 – 14

Ośrodek Kultury
755 61 58

Radio „Bogoria”
724 17 00

Urząd Miejski
– 755 55 34, 755 20 16