WAŻNE TELEFONY

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Maz., ul. Bartniaka 19
tel. 997, 112, 22  755 60 10 ( 11, 12,13
)

Straż Miejska w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 41
tel. 986, 22 755 54 31

Straż Miejska w Milanówku., ul. Warszawska 32
tel. 986, 22 724 80 45

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz., ul. Żydowska 7
tel. 998, 112, 22 755 27 75

Pogotowie Ratunkowe w Grodzisku Maz., ul. Daleka 11
tel. 999, 112, 22 755 90 09

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz., ul. Daleka 11
informacja medyczna
tel. 22 755 90 49

Pogotowie gazowe Warszawa ( 24 h)
tel. 992 , 22 628 45 87, 22 628 45 97

MOZG Rozdzielnia gazu w Grodzisku Maz., ul. Miła 28 ( 700 – 1500)
tel. 22 667 35 95

Pogotowie energetyczne w Pruszkowie ( 24 h)
tel. 991 , 22 738 23 00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Maz., ul. Cegielniana 4
tel. 22 724 30 36

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.,
ul. Sportowa 29
– sekretariat –
tel. 22 755 51 97
– oddział oczyszczania miasta –
tel. 22 755 51 97 wew. 118
– awarie oświetlenia ulicznego –
tel. 22 755 51 97 wew. 114

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Maz., ul. 11-go Listopada 33
tel. 22 755 58 69, 22 755 61 69

Grodziski Telefon Zaufania ( wt. czw. 1600 – 1900)
tel. 22 724 21 21

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina” w Grodzisku Maz.,
ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 22 724 17 56

Centrum Kultury w Grodzisku Maz.,ul. Spółdzielcza 9
tel. 22 734 79 00

Radio „BOGORIA” w Grodzisku Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. 22 734 79 12

Urząd Miejski w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32A
tel. 22 755 55 34, 22 755 20 16

Dla budynków położonych przy ulicy Teligi 12,14, Rusałki 1, 5, 14 zgłoszenia można kierować pod
Nr
tel. 501 702 355 lub 500 254 710.

Zgłoszenia awarii instalacji domofonowej – 698 944 731